Xưởng sản xuất áo mưa Thủ Đô
Địa chỉ: Đoàn Tùng – Thanh Miện – Hải Dương
Hotline: 0328.831.444
Email: aomuathudo86@gmail.com